Blockchain là gì?

May 27, 20221 min read
photo

Blockchain được định nghĩa: Blockchain là một sổ cái được chia sẻ, bất biến, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình ghi lại các giao dịch và theo dõi tài sản trong một mạng lưới kinh doanh. Một tài sản có thể là hữu hình (nhà, xe hơi, tiền mặt, đất đai) hoặc vô hình (sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu). Hầu như bất kỳ thứ gì có giá trị đều có thể được theo dõi và giao dịch trên mạng blockchain, giảm rủi ro và cắt giảm chi phí cho tất cả những người tham gia.

Tại sao blockchain lại quan trọng: Doanh nghiệp chạy trên thông tin. Nó được nhận càng nhanh và càng chính xác thì càng tốt. Blockchain là lý tưởng để cung cấp thông tin đó vì nó cung cấp thông tin ngay lập tức, được chia sẻ và hoàn toàn minh bạch được lưu trữ trên một sổ cái bất biến chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên mạng được ủy quyền. Một mạng blockchain có thể theo dõi đơn đặt hàng, thanh toán, tài khoản, sản xuất và nhiều hơn nữa. Và bởi vì các thành viên chia sẻ một quan điểm duy nhất về sự thật, bạn có thể xem tất cả các chi tiết của một giao dịch từ đầu đến cuối, mang lại cho bạn sự tự tin hơn, cũng như hiệu quả và cơ hội mới.

Table of Contents